Support och drift

MirTech kan bistå med ett brett spektra av it-support för Windows och Mac: installation av dator och programvaror, konfiguration, felsökning, användarsupport, med mera. 90% av supporten utförs via fjärrstyrning, mejl, sms och telefon, och den utförs när den behövs mest och stör minst.

Driftmässigt hjälper MirTech till med Windows-servrar, mejl och nätverk. Även detta sköts främst via fjärrstyrning.

MirTech hanterar löpande underhåll, planerade uppgraderingar, akuta problem, dokumentation, och generell hjälp och stöd i datoranvändarens it-vardag.

Aktuella kunder: